...

Hướng dẫn cài ứng dụng lấy chiết khấu taobao 1688

Giới thiệu APP lấy chiết khấu taobao 1688

Xem chi tiết: Bài viết về APP alibo

Mục lục

- Giới thiệu APP lấy chiết khấu taobao 1688

- Hướng dẫn cài đặt APP lấy chiết khấu taobao 1688

Hướng dẫn cài đặt APP lấy chiết khấu taobao 1688

Sử dụng đường dẫn trực tiếp

- Với điện thoại iOS: https://apps.apple.com/vn/app/alibovn/id1573210265

- Với điện thoại Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=alibo.vn 

App lấy chiết khấu taobao 1688

Tìm kiếm trong cửa hàng ứng dụng

Truy cập Appstore hoặc Google Play gõ Alibo

App nhận chiết khấu taobao 1688

Quét mã QR để cài đặt

QR cài đặt APP lấy chiết khấu taobao 1688

Quét mã QR giới thiệu của bạn bè

- Thành viên đã có APP Alibo truy cập phần Thông tin cá nhân/Mời bạn bè

QR giới thiệu tải APP chiết khấu taobao 1688

- Bạn bè quét mã QR hiện trên App Alibo để cài đặt ứng dụng

Ngoài ra, các bạn có thể truy cập trang chủ Alibo.vn để quét mã hoặc bấm các nút để cài đặt ứng dụng từ cửa hàng

Chiết khấu Taobao, Chiết khấu Pinduoduo, Chiết khấu 1688, Chiết khấu Tmall cao nhất